شماره تماس

تلفن: 01732312211 // فاکس: 01732312266 // شماره همراه: 09111716986

آدرس

 استان گلستان، گرگان، کیلومتر 22 جاده گرگان به گنبد، روبروی پارک جنگلی قرق، شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت

ایمیل

info@gorgandasht.com