بازدید هیات ارمنستان از شرکت دام و طیور گرگان و دشت

بازدید هیات ارمنستان از شرکت دام و طیور گرگان و دشت

افتخارالدین مدیرعامل شرکت گرگان و دشت در نشست گفت: استان گلستان دومین تولیدکننده مرغ در کشور است. این شرکت از هلدینگ چندین شرکت تشکیل شده و بیشترین صادرات را در کشور داشته است. همچنین در صنایع چوب قادر به تولید در طرح ها و رنگ های متفاوت می باشد.

در این نشست سفیر کشور ارمنستان گفت : ارمنستان 3 میلیون جمعیت و 30.000 هزارمترمربع مساحت دارد. از گلستان کمی بزرگتر است. یک کشور کوهستانی و تنوع گیاهی خوبی دارد. صنعت فرآوری غذایی پیشرفته دارد در شاخه هایی از اقتصاد در سطح بین المللی است. نظام آموزشی در سطح بالاو نظام بانکی و مخابرات خیلی قوی دارد. خدمات فنی ومهندسی و الکترونیک خوبی دارد. قوانین نیوتن در همه جا صادق است با توجه به محدودیت خاکی نمیتوانیم گندم و جو و ذرت تولید کنیم. باغبانی و سبزیجات خیلی توسعه یافته است. با احتیاط منابع خود را مصرف میکنیم. در صنعت مرغداری فعالیت داریم. و از کشورهای دیگر نیز واردات داریم.

اگر شما از نظر قیمت و کیفیت بتوانید با کشورهای دیگر رقابت کنید ما به شما کمک میکنیم. اقتصاد ارمنستان آزاد است. اگر بخواهید به اقتصاد وارد شوید دولت ارمنستان کاری انجام نمیدهد.در ارمنستان همه چیز در اختیار بازار است و دولت به شما زمین کشاورزی نمی دهد. اما زمینهای ارزان قیمت و بلا استفاده موجود است که میتوانید بیائید و با رایزنی از آن استفاده کنید.ارمنستان بیشتر در زمینه خدمات فعالیت دارد.ازنظر زیر ساختها، هتل ها، شبکه ها و مراکز تجاری، و این موضوع اتفاقی نیست که توریستهای زیادی وارد کشور ارمنستان میشود.

نظام بانکی ارمنستان با ثبات است. اصلا ما تورم نداریم و مدیریت در دست اقتصاد ارمنستان است و شما بدون دغدغه وارد می توانید بازار ارمنستان شوید.